Dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ kế toán thuế

HIBAY - dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chữ ký số, hóa đơn điện tử, dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ đào tạo kế toán. Cung cấp dịch vụ về thuế từ A->Z trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Friday, 16 October 2020 15:13

Chi nhánh hạch toán

(Reading time: 6 - 12 minutes)

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh, chi nhánh hạch toán độc lập.

Làm sao bạn xác định chi nhánh hạch toán phụ thuộc hay là chi nhánh hạch toán độc lập?

  • bằng cách: xem thông báo thay đổi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (Khi làm thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty) hoặc tra cứu trên http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

Nếu là chi nhánh hạch toán độc lập: Thì chi nhánh có đơn vị kế toán hạch toán độc lập, tự hạch toán sổ kế toán, tự lập báo cáo tài chính, trực tiếp kê khai thuế GTGT và trực tiếp nộp hồ sơ khai thuế TNDN tại chi nhánh (Chi nhánh hạch toán như 1 doanh nghiệp bình thường. Công ty hạch toán đầu tư vào công ty con) -> (Công ty mẹ sẽ làm báo cáo tài chính hợp nhất).

Thursday, 15 October 2020 16:11

Chuyển nhượng vốn

(Reading time: 13 - 26 minutes)

 

Theo thông tư 78/2014/TT-BTC: chuyển nhượng vốn góp là chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả trường hợp bán doanh nghiệp).

Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn là thời điểm chuyển quyền sở hữu vốn.

Wednesday, 14 October 2020 20:27

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

(Reading time: 10 - 20 minutes)

Hợp đồng hợp tác kinh doanh và mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất.

căn cứ pháp lý liên quan đến hợp đồng hợp tác

Bộ luật Dân sự năm 2015

Tuesday, 13 October 2020 15:54

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

(Reading time: 10 - 19 minutes)

I. Nguyên tắc kế toán về Tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Tài khoản 243; Tài khoản 347

a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

(Reading time: 5 - 9 minutes)

Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn năm 2020 và 5 lưu ý khi lập

Khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để xuất hàng hóa, dịch vụ mà bị sai nếu đã kê khai thì phải lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót theo hướng dẫn dưới đây.

Saturday, 10 October 2020 11:38

Hoàn thuế

(Reading time: 36 - 71 minutes)

Hoàn thuế là việc cơ quan thuế ra quyết định trả lại số tiền thuế đã nộp vượt quá của chủ thể nộp thuế

Trong mỗi loại thuế sẽ quy định các trường hợp hoàn thuế cụ thể:

Điều 57 Luật quản lý thuế quy định: Các trường hợp thuộc diện hoàn thuế, Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế đối với các trường hợp sau đây:

Tuesday, 06 October 2020 16:16

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

(Reading time: 3 - 5 minutes)

I/ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp/công ty là gì?

Trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, có những lúc chúng ta phải ra quyết định cơ cấu lại bộ máy vận hành để phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp. Hoạt động này được gọi là chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Monday, 05 October 2020 15:01

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

(Reading time: 33 - 66 minutes)

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chúng ta sẽ cần phải phân biệt rõ ràng sự khách nhau giữa ưu đãi thuế và miễn thuế.

Friday, 02 October 2020 14:52

Trích lập dự phòng

(Reading time: 26 - 51 minutes)

Có 5 cách trích lập quỹ dự phòng được tính vào chi phí giảm trừ thuế thu nhập doanh nghiệp khi kế toán thực hiện việc lập báo cáo tài chính cuối năm như sau:

Dự phòng tiền lương. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư. 

Dự phòng nợ phải thu khó đòi. 

Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng.

Page 1 of 9