Dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ kế toán thuế

HIBAY - dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chữ ký số, hóa đơn điện tử, dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ đào tạo kế toán. Cung cấp dịch vụ về thuế từ A->Z trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Wednesday, 14 October 2020 20:27

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

(Reading time: 10 - 20 minutes)

Hợp đồng hợp tác kinh doanh và mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất.

căn cứ pháp lý liên quan đến hợp đồng hợp tác

Bộ luật Dân sự năm 2015

Tuesday, 13 October 2020 15:54

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

(Reading time: 10 - 19 minutes)

I. Nguyên tắc kế toán về Tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Tài khoản 243; Tài khoản 347

a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

(Reading time: 5 - 9 minutes)

Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn năm 2020 và 5 lưu ý khi lập

Khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để xuất hàng hóa, dịch vụ mà bị sai nếu đã kê khai thì phải lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót theo hướng dẫn dưới đây.

Saturday, 10 October 2020 11:38

Hoàn thuế

(Reading time: 35 - 70 minutes)

Hoàn thuế

Hoàn thuế là việc cơ quan thuế ra quyết định trả lại số tiền thuế đã nộp vượt quá của chủ thể nộp thuế

Trong mỗi loại thuế sẽ quy định các trường hợp hoàn thuế cụ thể:

Điều 57 Luật quản lý thuế quy định:

Tuesday, 06 October 2020 16:16

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

(Reading time: 3 - 5 minutes)

I/ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp/công ty là gì?

Trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, có những lúc chúng ta phải ra quyết định cơ cấu lại bộ máy vận hành để phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp. Hoạt động này được gọi là chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Monday, 05 October 2020 15:01

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

(Reading time: 33 - 66 minutes)

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chúng ta sẽ cần phải phân biệt rõ ràng sự khách nhau giữa ưu đãi thuế và miễn thuế.

Friday, 02 October 2020 14:52

Trích lập dự phòng

(Reading time: 26 - 51 minutes)

Có 5 cách trích lập quỹ dự phòng được tính vào chi phí giảm trừ thuế thu nhập doanh nghiệp khi kế toán thực hiện việc lập báo cáo tài chính cuối năm như sau:

Dự phòng tiền lương. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư. 

Dự phòng nợ phải thu khó đòi. 

Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng.

(Reading time: 2 - 3 minutes)

Căn cứ thông tư 78/BTC quy định về các khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN như sau:

* Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

+ Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý.

+ Dn tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại doanh nghiệp.

(Reading time: 8 - 15 minutes)

 

I/ Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài.

Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở lưu trú.

Theo đó, cơ sở lưu trú là nơi tạm trú của người nước ngoài gồm: Khách sạn; nhà khách; khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động, học tập, thực tập; cơ sở khám, chữa bệnh; nhà riêng.

Page 3 of 10