Dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ kế toán thuế

HIBAY - dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chữ ký số, hóa đơn điện tử, dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ đào tạo kế toán. Cung cấp dịch vụ về thuế từ A->Z trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

(Reading time: 3 - 5 minutes)

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2020 sẽ được miễn giảm 30%.

Căn cứ Nghị định 114/2020/NĐ-CP Ngày 25/09/2020 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Monday, 07 December 2020 11:33

Bảng giá dịch vụ kế toán

(Reading time: 0 minutes)

(Reading time: 19 - 37 minutes)

1.HÃY BẮT ĐẦU MỘT CÁCH THÂN THIỆN VÀ ẤN TƯỢNG

Ân tượng xuất phát từ lời mở đầu, khách hàng có quyết định nghe tiếp hay không đều phụ thuộc vào bước này, nhất là giọng nói và ngữ điệu của bạn. Một nhân viên gọi điện với một thái độ không mấy thiện cảm sẽ khiến cho khách hàng họ không còn muốn trò chuyện, tiếp nhận điện thoại với những thông tin tiếp theo mà bạn truyền đạt.

Wednesday, 28 October 2020 10:40

Các khoản được miễn thuế thu nhập

(Reading time: 19 - 38 minutes)

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 68/VBHN-BTC của Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

(Reading time: 7 - 13 minutes)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/ doanh nghiệp FDI là gì? Đặc điểm doanh nghiệp FDI/ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

(Reading time: 8 - 16 minutes)

 

Căn cứ Theo điều 5 văn bản hợp nhất số 67/VBHN-BTC của Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

(Reading time: 11 - 22 minutes)

 

Căn cứ theo nghị định Số: 93/NĐ-CP nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Friday, 16 October 2020 15:13

Chi nhánh hạch toán

(Reading time: 6 - 12 minutes)

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh, chi nhánh hạch toán độc lập.

Làm sao bạn xác định chi nhánh hạch toán phụ thuộc hay là chi nhánh hạch toán độc lập?

  • bằng cách: xem thông báo thay đổi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (Khi làm thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty) hoặc tra cứu trên http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

Nếu là chi nhánh hạch toán độc lập: Thì chi nhánh có đơn vị kế toán hạch toán độc lập, tự hạch toán sổ kế toán, tự lập báo cáo tài chính, trực tiếp kê khai thuế GTGT và trực tiếp nộp hồ sơ khai thuế TNDN tại chi nhánh (Chi nhánh hạch toán như 1 doanh nghiệp bình thường. Công ty hạch toán đầu tư vào công ty con) -> (Công ty mẹ sẽ làm báo cáo tài chính hợp nhất).

Thursday, 15 October 2020 16:11

Chuyển nhượng vốn

(Reading time: 13 - 26 minutes)

 

Theo thông tư 78/2014/TT-BTC: chuyển nhượng vốn góp là chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả trường hợp bán doanh nghiệp).

Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn là thời điểm chuyển quyền sở hữu vốn.

Page 2 of 10