GÓI CƠ BẢN
1,500,000
Trọn gói
 • Đăng ký giấy phép kinh doanh ( giấy phép công ty )
 • Đăng ký mã số doanh nghiệp ( mã số thuế )
 • Đăng ký con dấu khắc công ty ( loại tốt, nhảy tự động )
 • Thông báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia
 • Hỗ trợ tư vấn để khách hàng tự thực hiện các thủ tục thuế ban đầu.
GÓI TRUNG BÌNH
2,500,000
Trọn gói
 • Đăng ký giấy phép kinh doanh ( giấy phép công ty ).
 • Đăng ký mã số doanh nghiệp ( mã số thuế ).
 • Đăng ký con dấu khắc công ty ( loại tốt, nhảy tự động ).
 • Thông báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Đăng ký bố cáo thành lập công ty lên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Lập hồ sơ góp vốn/ sổ thành viên/ cổ đông công ty ( tùy vào loại hình doanh nghiệp của quý khách ).
 • Tư vấn hỗ trợ thủ tục mở tài khoản ngân hàng và nộp thông báo tài khoản lên cơ quan thuế chủ quản.
 • Thực hiện thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử theo quy định từ ngày 01/07/2015.
 • Thiết lập hồ sơ pháp lý khai thuế ban đầu tại các chi cục thuế cấp Quận, Huyện.
 • Kê khai và nộp tờ khai thuế môn bài cho doanh nghiệp.
 • Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
GÓI CAO CẤP
3,500,000
Trọn gói
 • Đăng ký giấy phép kinh doanh ( giấy phép công ty ).
 • Đăng ký mã số doanh nghiệp ( mã số thuế ).
 • Đăng ký con dấu khắc công ty ( loại tốt, nhảy tự động ).
 • Thông báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Đăng ký bố cáo thành lập công ty lên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Lập hồ sơ góp vốn/ sổ thành viên/ cổ đông công ty ( tùy vào loại hình doanh nghiệp của quý khách ).
 • Tư vấn hỗ trợ thủ tục mở tài khoản ngân hàng và nộp th6ong báo tài khoản lên cơ quan thuế chủ quản.
 • Thực hiện thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử theo quy định từ ngày 01/07/2015.
 • Thiết lập hồ sơ pháp lý khai thuế ban đầu tại các chi cục thuế cấp Quận, Huyện.
 • Kê khai và nộp tờ khai thuế môn bài cho doanh nghiệp.
 • Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
 • Khắc dấu tự động " Giám đốc & tên giám đốc "
 • Khắc dấu hộp liền mực 3 hàng chữ " MST + tên + địa chỉ "
 • Làm bảng hiệu công ty chất liệu Mica, kích thước 30x40 cm.
 • Thủ tục phát hành hóa đơn giá trị gia tăng ( VAT ) hoàn thành sau 10 ngày làm việc tiếp theo.