Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

August, 15 2020
Rate this item
(144 votes)
(Reading time: 4 - 8 minutes)

Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

Theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế gồm:

- Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm ban quản lý dự án, cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác nhưng có hoạt động kinh doanh.

- Hộ, cá nhân kinh doanh.

- Tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ phần trăm nhân với doanh thu.

- Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in hoặc tự đặt in thuộc loại doanh nghiệp rủi ro cao về thuế;

- Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Lưu ý:

- Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in hoặc tự đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế và doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn bị xử lý hành vi vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng.

- Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế và đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế có văn bản thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặc tiếp tục phải mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn.

1. QUY TRÌNH MUA HÓA ĐƠN GTGT TRÊN CHI CỤC THUẾ (Kèm mẫu hồ sơ cụ thể).

Bước 1: Soạn hồ sơ gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký hóa đơn Theo mẫu số 3.14 (2 bản), giấy phép kinh doanh photo, cmnd giám đốc photo, hợp đồng thuê nhà).

Mẫu 3.14:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngày ......... tháng ..........năm ...........

ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN GTGT ĐẶT IN

(đặt in)

 

Kính gửi: ………………………………………..

Tên người nộp thuế: ..............................................................

Mã số thuế: ...........................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................

Địa chỉ nhận thông báo thuế: ...........................................................

Số điện thoại liên hệ:

+ Cố định: không.

+ Di động: ...............................................

Người đại diện theo pháp luật : .......................................

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: .............................

Qua nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hóa đơn, chúng tôi nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để được sử dụng hóa đơn đặt in.

Chúng tôi đề nghị Chi Cục Thuế ..................... chấp thuận cho chúng tôi sử dụng hóa đơn đặt in .

Chúng tôi cam kết sử dụng hóa đơn đặt in theo đúng quy định.

Nếu vi phạm, tổ chức xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Trong vòng 2 ngày cơ quan thuế xuống xác minh địa chỉ , ( doanh nghiệp treo biển hiệu lên) sẽ trả lời lại bằng công văn như thế này .

Nội dung công văn sẽ cho mình biết mình được tự in hóa đơn hay mua hóa đơn trên chi cục.

1/ Nếu được in kế toán tiến hành in cho doanh nghiệp.

2/ Nếu mua hóa đơn trên chi cục thuế thì pho to tờ quyết định của thuế kèm giấy phép kinh doanh, đơn đề nghị mua hóa đơn 3.3 theo mẫu bên dưới, con dấu vuông để lên thuế mua.

- Bản cam kết Mẫu số CK01/AC (2 bản) được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính.

 

- Giấy Phép Kinh Doanh (2 bản) phải sao y bản chính và không cần công chứng.

- Trường hợp ủy quyền, cần có giấy ủy quyền của giám đốc và chứng minh thư của người đi mua (02 bản photo CMTND không cần công chứng của người đi mua hóa đơn và 02 bản giấy ủy quyền)

 

Mẫu Giấy ủy quyền:

 

* Lưu ý: Khi đến mua hóa đơn DN phải đem theo dấu vuông để ghi hoặc đóng dấu vuông: Tên, địa chỉ, mã số thuế trên 3 liên của mỗi số hoá đơn. (Nếu DN bạn chưa có dấu vuông thì có thể hỏi cán bộ thuế nơi bạn mua hóa đơn, họ sẽ giới thiệu cho bạn nơi bán con dấu vuông.

Nơi nộp hồ sơ mua hóa đơn: Phòng Ấn chỉ Chi cục Thuế quản lý Doanh nghiệp

- Số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số cho mỗi loại hóa đơn.

- Những hóa đơn bán hàng mà DN mua tại cơ quan thuế đã được cơ quan thuế thông báo phát hành vì vậy DN không phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn nữa.

Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ Doanh nghiệp nhận được: “Giấy hẹn ngày giải quyết bán hóa đơn” theo luật thời gian hẹn tối đa không quá 5 ngày.

· Bước 2: Đón tiếp các cán bộ thuế đến doanh nghiệp kiểm tra

Trong thời gian hẹn thì cán bộ thuế sẽ đến trụ sở chính của doanh nghiệp để kiểm tra.

 

Khi các cán bộ thuế đến kiểm tra trụ sở chính của doanh nghiệp. Các bạn cần chuẩn bị:

– Treo biển DN tại trụ sở chính đó.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của DN. Đăng ký mẫu dấu và dấu tròn.

– Có bàn ghế, sổ sách, các dụng cụ hay nguyên vật liệu chứng tỏ DN có hoạt động.

– Văn bản xác nhận về quyền sử dụng trụ sở chính của DN là hợp pháp. Như: Hợp đồng mượn nhà, thuê nhà hay giấy chứng nhận sử dụng đất của giám đốc.

– Hợp đồng mua bán hoặc cung cấp các hàng hóa, dịch vụ. Chứng tỏ DN có khách hàng và có nhu cầu xuất hóa đơn cho các khách hàng.

· Bước 3: Sau khi đoàn kiểm tra về nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện thì Cơ quan thuế sẽ gửi thông báo về doanh nghiệp sẽ được mua hóa đơn GTGT lần đầu hay không.

- Sau khi cơ quan thuế gửi thông báo về nếu doanh nghiệp đủ điều kiện mua hóa đơn thì doanh nghiệp tiến hành mang hồ sơ lên chi cục thuế để mua hóa đơn.

- Hồ sơ bao gồm:

+ Chứng minh nhân dân người đi mua

+ Giấy ủy quyền

+ Con dấu vuông

+ Thông báo về việc sử dụng hóa đơn mà cơ quan thuế gửi.

+ Mang theo tiền phí 50k để mua hóa đơn

 

2. TỪ LẦN 2 TRỞ ĐI, MUA HÓA ĐƠN GỒM CÓ

Đầu tiên trước khi mua hóa đơn phải kiểm tra:

- Hóa đơn đã đóng dấu ký tá đầy đủ chưa, nếu chưa thì bổ sung vào

- Hóa đơn điều chỉnh ngày, hủy bỏ đã gạch bỏ hoặc đã thu hồi chưa. Và lưu ý đem theo biên bản thu hồi hoặc điều chỉnh theo khi đi mua hóa đơn.

- Kiểm tra xem doanh nghiệp đã nạp thuế TNDN chưa, còn nợ thuế gì nữa không, cần phải nạp để được mua hóa đơn

KHI ĐI MUA HÓA ĐƠN: Soạn đầy đủ hồ sơ như sau

- Đơn đề nghị mua hóa đơn

- Trường hợp ủy quyền, cần có giấy ủy quyền của giám đốc và chứng minh thư của người đi mua.

- Quyển hóa đơn cũ

- Dấu vuông để đóng vào hóa đơn GTGT.

Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: - Khi đã sử dụng hóa đơn bán hàng mua của Chi cục thuế -> Doanh nghiệp sẽ phải làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý hoặc theo Tháng là phần lớn, có một số không thuộc diện rủi ro thì nộp theo quý ( việc này bạn nên liên hệ quản lý thuế để có thông tin chính xác nhất).

Read 19141 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.