Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn năm 2020 và 5 lưu ý khi lập

October, 12 2020
Rate this item
(63 votes)
(Reading time: 5 - 9 minutes)

Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn năm 2020 và 5 lưu ý khi lập

Khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để xuất hàng hóa, dịch vụ mà bị sai nếu đã kê khai thì phải lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót theo hướng dẫn dưới đây.

tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn.

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập – tự do - hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

          - Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính;

         - Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính;

         - Căn cứ vào sự thỏa thuận của các bên,

         Hôm nay, ngày 10/05/2019, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A:  Công ty Cổ phần Chiếu sáng XY.

Địa chỉ:  Số xxx, đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0964xxx168 

MST: 010xxx0688

Do Ông (Bà): Vũ Quốc H        Chức vụ: Giám đốc

BÊN B : Công ty TNHH Thiết bị điện tử T&T Việt Nam.

Địa chỉ: Số xxx, đường Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.   

Điện thoại: 0966xxx555    

MST: 010xxx8066

Do Ông (Bà): Ngô Qúy C          Chức vụ: Giám đốc

Hai bên cùng thống nhất lập biên bản ghi nhận sai sót do bên bán xuất bán hàng cho bên mua tại hóa đơn số 0001200, ký hiệu AA/19P, lập ngày 20/2/2019 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2019. Nay lập hóa đơn điều chỉnh số 0001368, ký hiệu AA/19P ngày 10/5/2019.

Lý do điều chỉnh: Ghi sai đơn giá của mặt hàng: Đèn LED âm trần Downlight 90/5W

Nội dung trước khi điều chỉnh:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Đèn LED âm trần Downlight 90/5W

Cái

1000

70.000

70.000.000

Hai bên thống nhất điều chỉnh lại đơn giá như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Đèn LED âm trần Downlight 90/5W

Cái

1000

70.000

70.000.000

 

 

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

  • Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ; biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền; biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên công ty; biên bản điều chỉnh hóa đơn sai ngày; biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế; biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên hàng hóa; biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi sai nội dung:

  • Bạn làm theo mẫu như trên, thay phần nội dung và lý do điều chỉnh 

  • Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn tăng giảm số tiền

- Sử dụng khi: hóa đơn đã lập và đã kê khai thuế sau đó phát hiện ra bị sai số lượng, đơn giá, thành tiền, cộng tiền hàng, thuế suất, tiền thuế, tổng thanh toán.

+ Nếu hóa đơn viết sai cao hơn so với thỏa thuận thực tế: thì lập biên bản điều chỉnh giảm

Ví dụ 1: Công ty Thiên Ưng ký hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT/TU-BM với công ty Bình Minh

+ Trên hợp đồng kinh tế thỏa thuận: đơn giá bán: 11 triệu (đã bao gồm thuế GTGT)

+ Nhưng ngày 26/09/2019, bán hàng lại xuất hóa đơn số 0000659, ký hiệu TU/19P ghi đơn giá là: 11 (chưa bao gồm thuế GTGT)

+ Mà hóa đơn số 0000659, ký hiệu TU/19P đã được 2 bên kê khai thuế GTGT vào quý 3/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN 
(Số 01/TU-BM)

Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT ký ngày 26/01/2020
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 Hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ .

Hôm nay, ngày 05 tháng 8 năm 2020 hai bên chúng tôi gồm có:
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH HIBAY

Mã số thuế : ……………………………………….                                                                                        
Địa chỉ : ………………………….
Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật    Chức vụ: Giám đốc                                        

Đơn vị mua hàng: CÔNG TY CP BÌNH MINH

Mã số thuế : ……………………………                                                                                          
Địa chỉ : ………………………………  
Đại diện: Bà Nguyễn Thị Minh    Chức vụ: Giám đốc

 

Sau khi kiểm tra lại đơn giá của Bàn họp 6m8 BHC68 đã ghi tại hóa đơn số 0000659, ký hiệu HB/19P ngày 26/09/2020 so với thỏa thuận tại hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT ký ngày 26/01/2020 chúng tôi xác nhận: Hóa đơn đã ghi sai đơn giá

1. Nội dung đã ghi sai: tại hóa đơn số 0000659, ký hiệu HB/19P ngày 26/09/2020

Tên hàng hoá dịch vụ 

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Tiền thuế

Tổng thanh toán

Bàn họp 6m8 BHC68

Chiếc

01

11.000.000

11.000.000

1.100.000

12.100.000

 

 
2. Hai bên thống nhất điều chỉnh thành:

Tên hàng hoá dịch vụ 

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Tiền thuế

Tổng thanh toán

Bàn họp 6m8 BHC68

Chiếc

01

10.000.000

10.000.000

1.000.000

11.000.000

 

 
Do hóa đơn viết đơn giá sai cao hơn nên bên bán có trách nhiệm xuất hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá của Bàn họp 6m8 BHC68, cụ thể :

Điều chỉnh giảm

Đơn giá

Thành tiền

Tiền thuế

Tổng thanh toán

1.000.000

1.000.000

100.000

1.100.000

 

 

- Số tiền điều chỉnh sẽ được hai bên thực hiện kê khai hạch toán theo quy định.
- Tổng tiền thanh toán (1.100.000) sẽ được bù trừ vào công nợ phải trả của bên mua.
- Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 

 

 

+ Đến ngày 05/11/2019, Công ty Bình Minh phát hiện ra hóa đơn viết sai đơn giá nên hai bên lập biên bản xác nhận sai sót và điều chỉnh hóa đơn như sau:

 

 

Đối với trường hợp giảm giá hàng bán không phải do hóa đơn viết sai đơn giá mà là do hàng bị lỗi mà bên bán đồng ý thực hiện giảm giá sau khi bán hàng thì trước khi xuất hóa đơn giảm giá các bạn cũng phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn hoặc biên bản xác nhận hàng lỗi kém chất lượng

Chi tiết về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn giảm giá hàng bán và mẫu hóa đơn giảm giá hàng bán tương tự như cách lập biên bản điều chỉnh hóa đơn tăng giảm số tiền. Bạn chỉ cần điều chỉnh phần nội dung lý do điều chỉnh.   

=> Sau khi 2 bên đã lập biên bản điều chỉnh hóa đơn để xác nhận sai sót thì bên bán sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh

 

  • biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử:

Khi nào cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử?

Theo Khoản 3 điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử để xuất hàng hóa, dịch vụ phát hiện ra sai sót trong nội dung sẽ được xử lý như sau:

+ Trường hợp 1: Hóa đơn điện tử có sai sót đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người  mua chưa kê khai thuế thì xử lý như sau:

  • Hủy hóa đơn điện tử khi đã có sự đồng ý và xác nhận của cả 2 bên bán và mua và có hiệu lực theo đúng thời hạn 2 bên bán và mua thỏa thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy nhưng vẫn phải lưu trữ theo thời gian quy định.

  • Bên bán lập hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định để gửi cho bên mua. Trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”.

+ Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Người bán và người mua đã kê khai thuế thì bên bán xử lý như sau:

  • Lập biên bản điều chỉnh (BBĐC) hóa đơn có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót

  • Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

  • Sau khi xuất Hóa đơn điều chỉnh thì cả 2 bên thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.

Như vậy, trong Trường hợp 2 ở trên, kế toán cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn để ghi nhận sai sót và căn cứ để lập hóa đơn điện tử điều chỉnh.

Những lưu ý khi lập biên bản
 

1 - Trường hợp áp dụng:

- Áp dụng khi lập hóa đơn sai mà đã kê khai.

- Trường hợp viết hóa đơn sai nhưng chưa kê khai thì lập biên bản thu hồi và xuất hóa đơn mới.

2 - Ngày trên biên bản điều chỉnh hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng ngày.

3 - Nội dung trên biên bản điều chỉnh phải thể hiện rõ: Điều chỉnh hóa đơn số… ngày tháng lập, ký hiệu …. xuất hóa đơn điều chỉnh số ….ngày tháng… ký hiệu … Nội dung điều chỉnh.

4 - Khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế, ngoài việc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai thì doanh nghiệp còn phải lập hóa đơn điều chỉnh.

5 - Trường hợp hóa đơn đã lập sai sót về tên, địa chỉ, người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

 

Mộc Miên - kế toán Hi Bay

Read 9831 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.