Mô tả công việc kế toán thuế

June, 02 2020
Rate this item
(95 votes)
(Reading time: 2 - 3 minutes)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN THUẾ TRONG CÔNG TY.

Quyền và nghĩa vụ của kế toán thuế.

Kế toán thuế là vị trí không thể thiếu của doanh nghiệp, là người đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước (cơ quan thuế) nên bản thân người kế toán thuế phải giỏi về chuyên môn , thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật doanh nghiệp, pháp luật thuế, luật  kế toán mới. Sau đây kế toán Hi bay xin mô tả các công việc của một kế toán thuế:

 1. Thu thập hóa đơn chứng từ, phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng.
 2. Lập và gởi các loại  báo cáo thuế hàng tháng, quí, năm theo qui định, Lập báo cáo tài chính năm.
 3. Thay mặt doanh nghiệp nộp các loại thuế (nếu có) bằng tiền của doanh nghiệp;
 4. Lập và gởi các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế.
 5. Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.
 6. Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu,
 7. Hướng dẫn, đào tạo cho kế toán nội bộ viết hoá đơn giá trị gia tăng và các loại chứng từ theo quy định.
 8. Tư vấn cho doanh nghiệp những vấn đề liên quan đến quy định về thuế, lao động khi đơn vị có yêu cầu.
 9. Ký tên kế toán trưởng trên báo cáo và sổ sách kế toán do mình thực hiện.
 10. Thay mặt doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan đến thuế khi có yêu cầu từ cơ quan thuế.
 11. Đứng tên kế toán trưởng, chịu trách nhiệm về bộ phận kế toán thuế cho công ty.

 Quyền lợi, nghĩa vụ của Kế toán thuế:

 1. Dựa trên những tài liệu, hồ sơ, chứng từ, thông tin do doanh nghiệp cung cấp, thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung công việc của một kế toán thuế đã nêu trên. Thông báo và tư vấn cho doanh nghiệp những thay đổi  liên quan đến việc kê khai, quyết toán thuế.
 2. Trong suốt thời gian thực hiện kê khai thuế cho doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp bị phạt thuế do việc kê khai sai thuế của Kế toán thuế thì Kế toán thuế phải có trách nhiệm chịu nộp phạt thuế thay cho doanh nghiệp
 3. Kiểm tra, phát hiện và báo cho doanh nghiệp biết những thiếu sót trong các loại hồ sơ, hóa đơn chứng từ để bổ sung, sửa chữa kịp thời. xem thêm cách tra cứu hóa đơn hợp pháp
 4. Hàng tháng phải thông cho doanh nghiệp biết những khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp cùng với thời gian gởi báo cáo thuế cho doanh nghiệp.
 5. Bảo mật các dữ liệu và các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong và sau thời hạn thực hiện hợp đồng này; Bảo quản tài liệu, hóa đơn, chứng từ do doanh nghiệp cung cấp trong thời gian thực hiện công việc cho đến khi giao lại cho doanh nghiệp.
 6. Không can thiệp vào công việc nội bộ; không chịu trách nhiệm về những hoạt động kinh doanh cũng như các nội dung, tính pháp lý ghi trong tài liệu, hoá đơn, chứng từ của doanh nghiệp cung cấp. Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về doanh nghiệp đối với kế toán thuế theo thỏa thuận giữa hai bên và theo quy định pháp luật .
Read 21670 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.