Thành lập doanh nghiệp

Rate this item
(157 votes)
(Reading time: 4 - 7 minutes)

Thành phố Hồ Chí Minh: hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp.

UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch phát triển 500.000 doanh nghiệp đến năm 2020 tại Quyết định số 1482/QĐ-UBND (tải xuống).

June, 08 2020
Rate this item
(123 votes)
(Reading time: 3 - 6 minutes)

Quy trình thành lập công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên.
Trong 3 loại hình hoạt động của doanh nghiệp, thì loại hình công ty công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên là được các nhóm bạn trẻ (2 người trở lên) chọn nhiều nhất.

June, 04 2020
Rate this item
(33 votes)
(Reading time: 7 - 13 minutes)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/ doanh nghiệp FDI là gì? Đặc điểm doanh nghiệp FDI/ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

October, 27 2020
Rate this item
(32 votes)
(Reading time: 10 - 20 minutes)

Hợp đồng hợp tác kinh doanh và mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất.

căn cứ pháp lý liên quan đến hợp đồng hợp tác

Bộ luật Dân sự năm 2015

October, 14 2020
Rate this item
(51 votes)
(Reading time: 2 - 4 minutes)

 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm KBHXH

Vào menu “ Quản lý hồ sơ” chọn “Tạo mới hồ sơ” và thực hiện các bước như sau:

  1. Chọn nghiệp vụ:

- Bạn tích chọn QĐ 959, lĩnh vực thẻ, sau đó chọn nghiệp vụ trong danh sách các nghiệp vụ có sẵn

August, 24 2020
Rate this item
(16 votes)
(Reading time: 11 - 22 minutes)

 

Căn cứ theo nghị định Số: 93/NĐ-CP nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

October, 27 2020
Page 1 of 5