Thành lập doanh nghiệp

Rate this item
(135 votes)
(Reading time: 8 - 15 minutes)

Công ty TNHH có vốn nước ngoài là công ty có 1 đến 50 thành viên góp vốn. Nếu thành lập công ty TNHH có vốn nước ngoài chỉ có 1 thành viên góp vốn là người nước ngoài. Còn nếu bạn muốn thành lập công ty TNHH hai thành viên có vốn nước ngoài thì phải có từ 2 đến 50 thành viên trong đó có ít nhất 1 thành viên là người nước ngoài góp vốn từ 1% trở lên.

June, 19 2020
Rate this item
(105 votes)
(Reading time: 4 - 8 minutes)

Nên đăng ký thành lập công ty hay hộ kinh doanh? Khái quát về công ty, hộ kinh doanh; ưu điểm, nhược điểm của từng loại hình và các lưu ý khi thành lập.

May, 22 2020
Rate this item
(120 votes)
(Reading time: 2 - 4 minutes)

Trong quá trình hoạt động, có những lúc doanh nghiệp cần thực hiện thay đổi các nội dung liên quan đến Giấy đăng ký kinh doanh (của công ty mẹ, chi nhánh, văn phòng đại diện...), giấy chứng nhận đầu tư. Những nội dung thay đổi thường bao gồm:

June, 03 2020
Rate this item
(1 Vote)
(Reading time: 5 - 9 minutes)

 

Hiện nay giới trẻ khởi nghiệp chọn thành lập công ty tnhh rất nhiều, bởi vì loại hình công ty tnhh đơn giản về quy mô hoạt động, đơn giản về thủ tục thành lập công ty và các thủ tục hành chính khác. Đặc biệt là các bạn trẻ khởi nghiệp hay chọn thành lập công ty tnhh 1 thành viên (MTV).

May, 12 2021
Rate this item
(138 votes)
(Reading time: 3 - 5 minutes)

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty TNHH

 Có 2 cách chọn loại hình công ty TNHH như sau:

  • Nếu vốn của doanh nghiệp đăng ký kinh doanh 100% là của 1 cá nhân thì loại hình công ty tnhh một thành viên là lựa chọn duy nhất.

  • Lưu ý: Nếu là 2 cá nhân vẫn thành lập công ty TNHH một thành viên được: 1 cá nhân làm chủ sở hữu, người còn lại làm đại diện pháp luật. Cả thông tin hai cá nhân đều thể hiện trên giấy phép kinh doanh.

  • Nếu vốn đăng ký kinh doanh là của 2 cá nhân thì bắt buộc phải thành lập loại hình công ty tnhh 2 thành viên trở lên.

June, 03 2020
Rate this item
(36 votes)
(Reading time: 3 - 5 minutes)

I/ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp/công ty là gì?

Trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, có những lúc chúng ta phải ra quyết định cơ cấu lại bộ máy vận hành để phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp. Hoạt động này được gọi là chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

October, 06 2020
Page 4 of 5