Thành lập doanh nghiệp

Rate this item
(129 votes)
(Reading time: 8 - 16 minutes)
  • Miễn phí phí dịch vụ thành lập công ty, bạn chỉ cần phải trả phí nhà nước trọn gói chỉ 800.000đ, bạn có đầy đủ giấy phép, con dấu.

  • Miễn thuế môn bài năm 2020 (nhà nước miễn thuế)

  • Tư vấn mọi vấn đề bạn thắc mắc miễn phí và tận tâm nhất.

  • Miễn phí hồ sơ ban đầu lên thuế.

  • Miễn phí hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn.

June, 19 2020
Rate this item
(123 votes)
(Reading time: 3 - 6 minutes)

Quy trình thành lập công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên.
Trong 3 loại hình hoạt động của doanh nghiệp, thì loại hình công ty công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên là được các nhóm bạn trẻ (2 người trở lên) chọn nhiều nhất.

June, 04 2020
Rate this item
(125 votes)
(Reading time: 3 - 5 minutes)

THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là loại hình doanh nghiệp do một tổ chức hoặc do một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty mình trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không có quyền được phát hành cổ phần.

June, 04 2020
Rate this item
(114 votes)
(Reading time: 2 - 4 minutes)

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH.

Những trường hợp nào cần thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh/Thay đổi giấy chứng nhận đầu /Thay đổi chứng nhận đăng ký kinh doanh/Thay đổi giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD?

June, 02 2020
Rate this item
(16 votes)
(Reading time: 6 - 12 minutes)

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh, chi nhánh hạch toán độc lập.

Làm sao bạn xác định chi nhánh hạch toán phụ thuộc hay là chi nhánh hạch toán độc lập?

  • bằng cách: xem thông báo thay đổi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (Khi làm thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty) hoặc tra cứu trên http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

Nếu là chi nhánh hạch toán độc lập: Thì chi nhánh có đơn vị kế toán hạch toán độc lập, tự hạch toán sổ kế toán, tự lập báo cáo tài chính, trực tiếp kê khai thuế GTGT và trực tiếp nộp hồ sơ khai thuế TNDN tại chi nhánh (Chi nhánh hạch toán như 1 doanh nghiệp bình thường. Công ty hạch toán đầu tư vào công ty con) -> (Công ty mẹ sẽ làm báo cáo tài chính hợp nhất).

October, 16 2020
Rate this item
(157 votes)
(Reading time: 4 - 7 minutes)

Thành phố Hồ Chí Minh: hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp.

UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch phát triển 500.000 doanh nghiệp đến năm 2020 tại Quyết định số 1482/QĐ-UBND (tải xuống).

June, 08 2020
Page 4 of 5