Thành lập doanh nghiệp

Rate this item
(123 votes)
(Reading time: 3 - 6 minutes)

Quy trình thành lập công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên.
Trong 3 loại hình hoạt động của doanh nghiệp, thì loại hình công ty công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên là được các nhóm bạn trẻ (2 người trở lên) chọn nhiều nhất.

June, 04 2020
Rate this item
(105 votes)
(Reading time: 4 - 8 minutes)

Nên đăng ký thành lập công ty hay hộ kinh doanh? Khái quát về công ty, hộ kinh doanh; ưu điểm, nhược điểm của từng loại hình và các lưu ý khi thành lập.

May, 22 2020
Rate this item
(51 votes)
(Reading time: 2 - 4 minutes)

 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm KBHXH

Vào menu “ Quản lý hồ sơ” chọn “Tạo mới hồ sơ” và thực hiện các bước như sau:

  1. Chọn nghiệp vụ:

- Bạn tích chọn QĐ 959, lĩnh vực thẻ, sau đó chọn nghiệp vụ trong danh sách các nghiệp vụ có sẵn

August, 24 2020
Rate this item
(157 votes)
(Reading time: 4 - 7 minutes)

Thành phố Hồ Chí Minh: hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp.

UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch phát triển 500.000 doanh nghiệp đến năm 2020 tại Quyết định số 1482/QĐ-UBND (tải xuống).

June, 08 2020
Rate this item
(35 votes)
(Reading time: 33 - 66 minutes)

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chúng ta sẽ cần phải phân biệt rõ ràng sự khách nhau giữa ưu đãi thuế và miễn thuế.

October, 05 2020
Rate this item
(135 votes)
(Reading time: 8 - 15 minutes)

Công ty TNHH có vốn nước ngoài là công ty có 1 đến 50 thành viên góp vốn. Nếu thành lập công ty TNHH có vốn nước ngoài chỉ có 1 thành viên góp vốn là người nước ngoài. Còn nếu bạn muốn thành lập công ty TNHH hai thành viên có vốn nước ngoài thì phải có từ 2 đến 50 thành viên trong đó có ít nhất 1 thành viên là người nước ngoài góp vốn từ 1% trở lên.

June, 19 2020
Page 2 of 5