Bỏ qui định định mức tiêu hao nguyên vật liệu.

September, 30 2020
Rate this item
(31 votes)
(Reading time: 2 - 3 minutes)

Căn cứ thông tư 78/BTC quy định về các khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN như sau:

* Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

+ Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý.

+ Dn tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại doanh nghiệp.

+ Một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành.

=>Vậy đối với việc áp dụng TT thì công ty phải tự xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu và lưu tại công ty. Nếu dn có hoạt động sản xuất có những khoản chi phí nguyên vật liệu phát sinh vượt so với đinh mức tiêu hao nguyên vật liệu mà dn đã xây dựng đầu năm hay đầu mỗi kỳ sản xuất kinh doanh của dn thì khoản chi đó sẽ bị loại ra khỏi chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN.

** Tuy nhiên từ 04/08/2015 TT 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành đã sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 4 như sau:

* Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức.

=> Vậy như thì dn từ năm từ 2015 sẽ không phải lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu lưu tại công ty để làm căn cứ kiểm tra của cơ quan thuế để tính vào chi phí hợp lý của dn nữa.

Nếu nhu cầu sản xuất và nhu cầu quản trị của doanh nghiệp, thấy cần thiết phải lập định mức nguyên vật liệu thì dn hoàn toàn được phép lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu đồng thời đảm bảo định mức nguyên vật liệu doanh nghiệp lập phải tuân thủ theo những định mức mà pháp luật đã quy định.

II/ Mẫu định mức tiêu hao nguyên vật liệu:

 

(1)- Cột 3 "mã NL, VT" chỉ áp dụng đối với những trường hợp định mức đăng ký tại đơn vị Hải quan áp dụng công nghệ thông tin để thanh khoản hàng SXXK

(2)- Cột 8 "nguồn cung cấp" ghi như sau : 

      - Nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu được nhập khẩu theo loại hình SXXK thì tại cột này ghi: "nhập SXXK" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu này.

      - Nếu có sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu theo loại hình kinh doanh để sản xuất sản phẩm xuất khẩu , tại cột này ghi: "NKD" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu đó.

     - Nếu có sử dụng nguyên vật liệu mua tại Việt Nam để sản xuất sản phẩm xuất khẩu, tại cột này ghi: "Mua tại VN" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu đó.

 

 

 

Read 15645 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.