Tin tức

Tin tức (18)

Cập nhật thông tin mới nhất từ : Cơ quan Tổng cục thuế Bộ tài chính, Cơ quan thuế, nộp thuế, hóa đơn gtgt, thông tin doanh nghiệp, khai báo thuế, thuế thu nhập cái nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp

(Reading time: 3 - 5 minutes)

Thủ tục để hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội (BHXH) khi nghỉ việc mới nhất.

Trong trường hợp nghỉ việc và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động phải làm gì để hưởng trọn quyền lợi ?

(Reading time: 5 - 9 minutes)

Trước khi tuyển dụng người lao động nước ngoài, Doanh nghiệp có trách nhiệm xác định nhu tuyển dụng người lao động nước ngoài đối với từng công việc và báo cáo giải trình với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người lao động dự kiến làm việc theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo

(Reading time: 3 - 5 minutes)

Trong trường hợp nghỉ việc và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động phải làm gì để hưởng trọn quyền lợi?

Tại khoản 3 Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2019:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và người sử dụng lao động phải trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động.

Page 1 of 5