Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 sẽ được miễn giảm 30%

March, 22 2021
Rate this item
(0 votes)
(Reading time: 3 - 5 minutes)

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2020 sẽ được miễn giảm 30%.

Căn cứ Nghị định 114/2020/NĐ-CP Ngày 25/09/2020 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Đối tượng được miễn giảm 30% thuế TNDN năm 2020.

Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam

Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã

Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam

Tổ chức khác có hoạt động sản xuất; kinh doanh có thu nhập -> được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020 đối với các công ty có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Doanh nghiệp xác định tạm nộp hàng quý bằng 70% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý, sau khi đã trừ đi số thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty đang được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp DN mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đối hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 hoạt động không đủ 12 tháng thì tổng doanh thu năm 2020 được xác định bằng tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 chia (:) cho số tháng công ty thực tế hoạt động kinh doanh trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 nhân (x) với 12 tháng.

 

Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của công ty mới thành lập là năm 2019 hoặc kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với công ty nào chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản là năm 2021 có thời gian ngắn hơn 03 tháng -> thì thời gian này được cộng với kỳ tính thuế TNDN năm 2020. Việc xác định tổng doanh thu và số thuế được giảm trong trường hợp này chỉ áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020.

>> TẢI ĐẦY ĐỦ NGHỊ ĐỊNH 114/2020/NĐ-CP TẠI ĐÂY

 

Nghị quyết 116/2020/QH14: Giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020

Ngày 19/6/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020.

 

>> TẢI ĐẦY ĐỦ Nghị quyết 116/2020/QH14 TẠI ĐÂY

 

Kê khai giảm thuế:

Các công ty tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được giảm khi tạm nộp hàng quý.

Cách kê khai Phụ lục PL 114/2020/NĐ-CP: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GIẢM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 116/2020/QH14 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2020 trên phần mềm HTKK:

B1: đăng nhập vào phần mềm HTKK 4.5.3

B2: chọn quyết toán thuế TNDN chọn PL114/2020/ND-CP ở dưới cùng.

 

 

Phụ lục PL 114/2020/NĐ-CP được chia làm 2 phần:

  1. Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp: Phần này bạn đưa số liệu vào cho các Chỉ tiêu: [11], [12], [13].

+ Chỉ tiêu [11] – Thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh: Lấy tại chỉ tiêu D1 trên tờ khai 03/TNDN.

Chỉ tiêu [12] – Thuế TNDN phải nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản: Lấy tại chỉ tiêu D2 trên tờ khai 03/TNDN.

Chỉ tiêu [13] – Thuế TNDN phải nộp khác: Lấy tại chỉ tiêu D3 trên tờ khai 03/TNDN.

2. Số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được giảm: phần này phầm mềm HTKK tự tính thông qua số liệu mà bạn đã nhập tại phần 1.

=> Sau khi bạn đưa xong số liệu thì phần mềm HTKK sẽ tổng hợp số liệu lên mã chỉ tiêu 10 và tự động tính ra số thuế TNDN được giảm tại các mã chỉ tiêu tương ứng: 15 (Chỉ tiêu 15 = chỉ tiêu 11 x 30%), 16 (Chỉ tiêu 16 = chỉ tiêu 12 x 30%), 17 (Chỉ tiêu 17 = chỉ tiêu 13 x 30%).

=> Tổng số tiền được giảm thể hiện tại mã chỉ tiêu 14.

=> Số tiền tại chỉ tiêu 14 của PL 114/2020/NĐ-CP này sẽ được phầm mềm tự tự động chuyển số liệu sang Chỉ tiêu [C14] - Số thuế được miễn, giảm không theo Luật thuế TNDN trên tờ khai QTT 03/TNDN.

-> Cuối cùng, bạn: => Đưa số tiền tại Chỉ tiêu [C14] trên tờ khai quyết toán này vào Chỉ tiêu [C12] - Thuế TNDN được miễn, giảm.

 

Read 1856 times Last modified on Monday, 22 March 2021 12:57
Dịch vụ kế toán thuế

HIBAY - dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chữ ký số, hóa đơn điện tử, dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ đào tạo kế toán. Cung cấp dịch vụ về thuế từ A->Z trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

https://dichvuthanhlapcongtyhb.com/

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.